Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem lịch

Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem lịch

Bài 1. Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem lịch

Tháng 1 có 31 ngày

Bài giải

– Hàng thứ nhất điền số 4 vào ô trống cuối cùng.

– Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 6, 9, 10.

– Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 12, 13, 15, 18.

– Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 19, 21, 24, 25.

– Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 27, 28, 30.

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 4:

giai toan lop 2 bai thuc hanh xem lich 1 - Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem lịch

Tháng 4 có 30 ngày:

Xem tờ lịch rồi cho biết”

– Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

– Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào?

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?

Bài giải

– Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

– Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 137
  • Giải Toán lớp 2 bài Ngày, tháng
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 165 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 4 Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 101
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 26
  • Giải Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Đề-xi-mét