Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 3): Tính :

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Lời giải:

giai toan lop 3 bai chia so co ba chu so cho so co mot chu so 1 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 3): Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Lời giải:

Số hàng có tất cả là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số: 26 hàng

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu):

giai toan lop 3 bai chia so co ba chu so cho so co mot chu so 2 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

 

Lời giải:

giai toan lop 3 bai chia so co ba chu so cho so co mot chu so 3 - Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng chia
  • Giải Toán lớp 4 Chia cho số có một chữ số
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) trang 118
  • Giải Toán lớp 4 Chia một số cho một tích

Xem thêm:  Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội