Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Bài 1 (trang 77 SGK Toán 3): Số ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 77 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Bài 2 (trang 77 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 684 : 6;

b)845 : 7;

c) 630 : 9;

d) 842 : 4

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 77 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 77 3 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Bài 3 (trang 77 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm?

Lời giải:

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

36 : 9 = 4 (máy bơm)

Số máy bơm còn lại là:

36 – 4 = 32 (máy bơm)

Đáp số: 32 máy bơm

Bài 4 (trang 77 SGK Toán 3): Số ?

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 77 4 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

 

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap chung trang 77 5 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77

Bài 5 (trang 78 SGK Toán 3): Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Lời giải:

Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ B có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ C có hai kim tạo thành góc không vuông.


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 120
  • Giải Toán lớp 8 Bài 1: Phân thức đại số
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 160 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120
  • Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 6
  • Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân