Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10

Bài 1 (trang 10 SGK Toán 3): Tính:

a) 5 x 3 + 132

b) 32 : 4 + 106

c) 20 x 3 : 2

Lời giải:

a) 5 x 3 +132= 15 + 132

=147

b) 32 : 4 + 106= 8 + 106

= 114

c) 20 x 3 : 2 = 60 :2

= 30

Bài 2 (trang 10 SGK Toán 3): Đã khoanh vào 1/4 số con vịt trong hình nào?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10

 

Lời giải:

Đã khoanh vào 1/4 số con vịt trong hình a) (có 4 cột, khoanh vào 1 cột)

Bài 3 (trang 11 SGK Toán 3): Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4 (trang 11 SGK Toán 3): Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ (xem hình vẽ):

Lời giải:

Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 10 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10giai toan lop 3 bai luyen tap trang 10 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 10


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ
  • Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Mét
  • Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 8
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 6
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Tiên học lễ, hậu học văn – Văn mẫu lớp 12