Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Bài 1 (trang 120 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 1608 : 4

2105 : 3

b) 2035 : 5

2413: 4

c) 4218 : 6

3052 : 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120giai toan lop 3 bai luyen tap trang 120 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120giai toan lop 3 bai luyen tap trang 120 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Bài 2 (trang 120 SGK Toán 3): Tìm x

a) x x 7 = 2017

b) 8 x x = 1640

c) x x 9 = 2769

Lời giải:

a) x x 7 = 2017

x = 2017 : 7

x = 301

b) 8 x x = 1640

x = 1640 : 8

x = 205

c) x x 9 = 2769

x = 2769 : 9

x = 307

Bài 3 (trang 120 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

Lời giải:

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số: 1518 kg gạo

Bài 4 (trang 120 SGK Toán 3): Tính nhẩm :

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 120 3 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 120
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 74 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài 33 – 5
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 90
  • Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 3
  • Giải Toán lớp 2 bài Bảng cộng
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 51 SGK Toán 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)