Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Lời giải:

– Đồng hồ ở hình A chỉ 4 giờ

– Đồng hồ ở hình B chỉ 8 giờ 15 phút

– Đồng hồ ở hình C chỉ 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 3): Đọc các số sau: I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

Lời giải:

Các số đã cho đọc là: một, ba, bốn, sáu, bảy., chín, mười một, tám, mười hai

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 3): Đúng ghi Đ, sai ghi S

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 3 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Bài 4 (trang 122 SGK Toán 3): Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:

a) Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8 , số 21

b) Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9

c) Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào?

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 4 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Lời giải:

a) Có thể xếp như sau:

b) Có thể xếp như sau:

c) Có thể xếp được những số sau:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 5 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Bài 5 (trang 122 SGK Toán 3): Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 6 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

Lời giải:

Có thể nhấc một que diêm và xếp lại như sau:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 122 7 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 122


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã
  • Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119
  • Soạn văn bài: Uy-Lít-Xơ trở về (Trích khúc ca XXIII – Ô-đi-xê)
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Giải Toán lớp 5 Mét khối
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 177
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số
  • Soạn văn bài Tập đọc: Những con sếu bằng giấy

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 60