Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 1

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 1

Bài 1 (trang 129 SGK Toán 3): Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Lời giải:

Mỗi lô đất có số cây là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Đáp số: 508 cây

Bài 2 (trang 129 SGK Toán 3): Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. hỏi 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt:

7 hộp có : 2135 quyển vở

5 hộp có: …. quyển vở

Lời giải:

Số quyển vở mỗi hộp có là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

Số quyển vở trong 5 hộp là:

305 x 5 = 1525 (quyển)

Đáp số: 1525 quyển vở

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 3): Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt: 4 xe: 8520 viên gạch

3 xe : ..viên gạch

Hướng dẫn: có thể lập đề toán như sau:

Có 8520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Hỏi với 3 xe thì chở bao nhiêu viên gạch?

Lời giải:

Số viên gạch trong mỗi xe là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

Số viên gạch trong 3 xe là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

Đáp số: 6390 viên

Bài 4 (trang 129 SGK Toán 3): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. tính chu vi mảnh đất đó.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

25 – 8 – 17 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 58

(25 + 17 ) x 2 = 84 (m)

Đáp số: 84 m


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 167 Phần 1
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 56
  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 87
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung về số 10
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về biểu đồ
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2