Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69

Bài 1 (trang 69 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a) 9 x 6 =

9 x 7 =

9 x 8 =

9 x 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

72 : 9 =

81 : 9 =

b) 18 : 9 =

27 : 9 =

36 : 9 =

45 : 9 =

18 : 2 =

27 : 3 =

36 : 4 =

45 : 5 =

Lời giải:

a) 9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72 : 9 = 8

81 : 9 = 9

b) 18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4

45 : 9 = 5

18 : 2 = 9

27 : 3 = 9

36 : 4 = 9

45 : 5 = 9

Bài 2 (trang 69 SGK Toán 3): Số ?

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69

 

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 69 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69

Bài 3 (trang 69 SGK Toán 3): Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được 1/9 số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Lời giải:

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà ).

Đáp số: 32 ngôi nhà

Bài 4 (trang 69 SGK Toán 3): Tìm 1/9 ô vuông của mỗi hình

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 69 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69

 

Lời giải:

a) Hình a có 18 ô vuông. Vậy 1/9 ô vuông của hình a) là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

b) Hình b có 18 ô vuông. Vậy 1/9 số ô vuông của hình b) là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 22 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 64
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 39 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 32
  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 23