Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Bài 1 (trang 8 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 8 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Bài 2 (trang 8 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 542 – 318

660 – 251

b) 727 – 272

404 – 184

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 8 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Bài 3 (trang 8 SGK Toán 3):

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 8 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 8 4 - Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 8

Bài 4 (trang 8 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : ….kg gạo

Lời giải:

Cả hai ngày bán được:

415 + 325 = 740 (kg)

Đáp số: 740 kg gạo

Bài 5 (trang 8 SGK Toán 3): Khối lớp ba có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải:

Số học sinh nam của khối lớp 3 là:

165 – 84 = 81 (học sinh)

Đáp số: 81 học sinh


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 120
  • Giải Toán lớp 2 bài 33 – 5
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 165
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 120
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 77
  • Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 6
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000