Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 – 60

12 + 7 x 9

Lời giải:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2 = 90

b) 11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63 = 75

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 81 : 9 + 10

20 x 9 : 2

b) 11 x 8 – 60

12 + 7 x 9

Lời giải:

a) 81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

20 x 9 : 2 = 180 : 2 = 90

b) 11 x 8 – 60 = 88 – 60 = 28

12 + 7 x 9 = 12 + 63 = 75

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 82 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 3):

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 82 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Hãy xếp thành hình cái nhà:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 82 3 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 82 4 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 82


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 75 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị trừ
  • Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 81
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 37 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 83
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 34