Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

Bài 1 (trang 9 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

Lời giải:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 3 x 4 = 12

3 x 7 = 21

3 x 5 = 15

3 x 8 = 24

2 x 6 = 12

2 x 9 = 18

2 x 8 = 16

2 x 4 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 =16

4 x 7 = 28

4 x 9 = 36

5 x 9 =45

5 x 6 =30

5 x 4 =20

5 x 7 =35

b) 200 x 2 = 400

200 x 4 = 800

100 x 5 = 500

300 x 2 =600

400 x 2 =800

500 x 1 =500

Bài 2 (trang 9 SGK Toán 3): Tính (theo mẫu):

bai 2 trang 9 sgk toan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

 

Lời giải:

a) 5 x 5 +18 = 25 + 18

= 43

b) 5 x 7 – 26 = 35 – 26

= 9

c)2 x 2 x 9 = 4 x 9

= 36

Bài 3 (trang 9 SGK Toán 3): Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, cứ mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn có bao nhiêu cái ghế?

Lời giải:

Số ghế trong phòng ăn là:

4 x 8 = 32 (cái ghế)

Đáp số: 32 cái ghế

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 3): Tính chu vi hình tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

bai 4 trang 9 sgk toan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng nhân

 

Lời giải:

Chu vi hình tam giác là 300cm.


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập chung trang 49
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 69
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 20
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 64
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 90
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 91
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)