Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Bài 1 (trang 12 SGK Toán 3): Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trông nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trông được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 (cây)

Đáp số: 320 cây

Bài 2 (trang 12 SGK Toán 3): Một cửa hàng buối sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

giai toan lop 3 bai on tap ve giai toan 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Bài 3 (trang 12 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Lời giải:

giai toan lop 3 bai on tap ve giai toan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về giải toán

Bài 4 (trang 12 SGK Toán 3): Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki – lô – gam?

Lời giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 – 35 = 15 (kg).

Đáp số: 15 kg


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Gấp một số lên nhiều lần
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 38
  • Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về đại lượng
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 121
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 17
  • Giải Toán lớp 2 bài Bài toán về ít hơn
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 147

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Thực hành xem đồng hồ