Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Bài 1 (trang 174 SGK Toán 3): Trong hình bên

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

Lời giải:

a) Có 7 góc vuông

– Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

– Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

– Góc đỉnh M cạnh MA, MN

– Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

– Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

– Góc đỉnh C cạnh CB, CD

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M, (vì MA = MB). Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N, (vì NE = ND)

Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (vì IA = IE)

Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (vì KM = KN)

Bài 2 (trang 174 SGK Toán 3): Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm

Lời giải:

Chu vi tam giác đã cho là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số: 101cm

Bài 3 (trang 174 SGK Toán 3): Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng 68m

Lời giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Đáp số: 386 m

Bài 4 (trang 174 SGK Toán 3): Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 142

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 8 Bài 8: Đối xứng tâm
  • Giải Toán lớp 10 Ôn tập chương 3
  • Giải Toán lớp 4 Ôn tập về hình học
  • Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Phương trình mặt phẳng
  • Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 16: Inventions
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
  • Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập về hình học