Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 81

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 – 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 – 11)

Lời giải:

a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

80 – (30 + 25) = 80 – 55

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 25

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 3): Tính giá trị của biểu thức:

a) (65 + 15) x 2

48 : (6 : 3)

b) (74 – 14) : 2

81: (3 x 3)

Lời giải:

a) (65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 160

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

b) (74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

81 : (3 x 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 3): Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Lời giải:

Cách 1:

Số sách xếp trong mỗi tủ là:

240 : 2 = 120 (quyển)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp sô: 30 quyển sách

Cách 2:

Số ngăn có ở cả hai tủ là:

4 x 2 = 8 (ngăn)

Số sách xếp trong mỗi ngăn là:

240 : 8 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển sách


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với biểu thức
  • Giải Toán lớp 3 bài Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 80
  • Giải Toán lớp 4 Biểu đồ (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 40
  • Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 174
  • Giải Toán lớp 4 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 81
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính