Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 3): Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm dược 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Lời giải:

Bạn Hoa sưu tầm được số con tem là:

335 – 128 = 207 (con tem)

Đáp số: 207 con tem

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại:….cm

Lời giải:

Đoạn dây còn lại dài:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp số: 243 (cm)


Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Giải Toán lớp 3 bài: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
  • Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa
  • Giải Toán lớp 12 Bài 2: Cực trị của hàm số
  • Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173
  • Giải Toán lớp 3 bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Xem đồng hồ (tiếp theo)