Tản mạn về Sài Gòn

GIĂNG KÍN

Đọc khoảng: < 1 phútGIĂNG KÍN… oOo Khắp nẻo kinh hoàng chuyện kéo dây! Vì đâu nên nỗi khốn như vầy?! Dzịt Tàu ngạo mạn tuồn nhơ nhớp Cúm Hán hung hăng luộc bấy nhầy Sống chết mệnh Trời phần đủ phước Thiên đàng, địa ngục kẽm cùng gai Bần dân bít lối đời đen đủi! Hoả hoạn bịt đường…thảm lắm thay?! 18/08/2021

Back to top button