Tản mạn về Sài Gòn

GIAO DỊCH

Đọc khoảng: < 1 phút GIAO DỊCH… oOo Mới gửi anh Ma* một hũ rồi! Xem chừng chỉ đủ… ngửi mà thôi! Hàng quê chính hãng không cần bổi Rượu đế nguyên xi chẳng phá mồi Giao dịch thơm kèo nên phấn khởi Đổi trao đẹp tiếng miễn xu thời Vác – xin chống cúm mình đang đợi?! Cứ chuyển nhanh dìa… chậm ắt toi?! 01/09/21

Back to top button