Tản mạn về Sài Gòn

HẬU QUẢ…

Đọc khoảng: < 1 phútHẬU QUẢ…?! oOo Mới một tuần thôi…đã thế này…?! Hai tuần lễ nữa biết sao đây? Ba tuần óc ách như thằng ỏng… Tuần bốn chang bang tựa trống đồng Nhốt mãi mập phì nhưng vẫn bọng Dìm “quài” eo mất… chỉ còn mông Cho em ngửi chút mùi “khi khống…?!”* Vận động cơ căng khỏi phải gồng! 26/07/2021 *không khí

Back to top button