Hãy viết bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giới trẻ hiện nay.

Hãy viết bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giới trẻ hiện nay.

Hướng dẫn

1. Mở Bài

– Ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của giới trẻ hiện nay là một vấn đề quan trọng, đang được quan tâm, để cập sâu sắc.

2. Thân Bài

Giải thích: Bản sắc văn hóa dân tộc là tổng thể các giá trị đặc trưng nhất, bản chất nhất của văn hóa dân tộc, được hình thành, tồn tại, phát triển qua quá trình lịch sử lâu dài. Nó được thể hiện qua: cách sống, lối sống, quan niệm, suy nghĩ, hoạt động nói năng, ăn mặc, ứng xử… của con người. Ví dụ: Người Việt Nam có tính giản dị, cần cù, chăm chỉ, tinh thẩn đoàn kết, nhân ái, tinh thần yêu nước sâu sắc,..

Bàn bạc: Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế về mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội,… Sự giao thoa về văn hóa, bên cạnh thuận lợi là làm phong phú đời sống tinh thẩn cho nhân dân ta, nó cũng đặt ra nhiều thách thức. Bên cạnh những bạn trẻ có ý thức giữ gìn văn hóa dân tộc, còn tồn tại một bộ phận giới trẻ có những biểu hiện quay lưng lại với bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện ở cả hình thức bề ngoài (ăn mặc hở hang, nhố nhăng,…) và cả trong quan niệm, cách nghĩ, lối sống (a dua theo lối sống đổi trụy, chỉ biết hưởng lạc, quay lưng với lịch sử, văn hóa truyển thống dân tộc, coi đó là lạc hậu,…). Những biểu hiện đó cần phải lên án, đấu tranh loại bỏ.

Xem thêm:  Thuyết minh về quyển sách giáo khoa “Ngữ Văn 8”, tập một – Văn thuyết minh – Bài văn hay lớp 8

3. Kết Bài

– Giới trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người năng động, tựtin, có tri thức cần phải biết tiếp thu một cách chọn lọc, hòa nhập mà không hòa tan, tránh chạy theo thứ văn hóa xa xỉ, không phù hợp, đánh mất bản sắc dân tộc.


Có thể bạn quan tâm

  • Hãy viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ của em về sức mạnh của tình yêu thương
  • Suy nghĩ về số phận và tính cách của nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao – Ngữ Văn 9
  • Em hãy lập phân tích bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta của Hồ Chí Minh 
  • Suy nghĩ nhận thức của em về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em
  • Bài giảng Chí Phèo soạn theo định hướng phát triển năng lực
  • Cảm nhận của em về những lời người ca dặn con qua đoạn thơ: Chân phải bước tới cha…Ngày đầu tiền đệp nhất trên đời
  • Quê hương, đất nước Việt Nam trong thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến và những nhà thơ khác.
  • Nghị luận về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay