Tản mạn về Sài Gòn

KHỎI BON CHEN

Đọc khoảng: < 1 phútKHỎI BON CHEN oOo Mùa dịch xin mời giải khát nghen? Mấy anh ho sốt mắt tươm ghèn…! Quen xài trái chín vừa mơn mởn Thích ngắm quả dầy mới ửng xen Cứ ở trong nhà em có đủ…! Đừng đi xuống phố… chỗ không đèn? Lỡ nàng “cô vít”* đầy ham muốn Áp sát vào hôn… chết khỏi kèn?! 28/07/2021 *COVID

Back to top button