Tản mạn về Sài Gòn

LAMBDA

Đọc khoảng: < 1 phút LAMBDA oOo Vừa nhận nguồn tin sốc quá Trời! Em nàng Cô Vít đã lên ngôi… Tên Ty biến thể nguồn Vũ Hán Họ Cúm lan nhanh gốc Chệt tồi Thống trị toàn vùng Âu tới Á Độc quyền khu vực…Mỹ Trung thôi Ấp e mơn mởn…đầy kinh hãi! Cẩn thận “còn zin” dính…thúi đời !!! 21/08/21 (Biến thể mới Lambda sau Delta)

Back to top button