Tản mạn về Sài Gòn

NHÀ AI NẤY Ở

Đọc khoảng: < 1 phút NHÀ AI NẤY Ở… oOo Quanh quẩn trong nhà chẳng dám ra Giữ thân, giữ mạng chớ ta bà…! Nếu buồn kiếm thính vào “phây”* thả?! *(facebook) Quá bực tìm chiêu thảy “quép”* rà?! *(web) Trúng mối Trời dìu hên hổng ngã May thời Đất độ rủi mà qua Ở yên miễn tiếp dù quen lạ…!!! Đại nạn từ trong ý thức mà?! 28/07/2021

Back to top button