Nhà Sư phạm nổi tiếng V.A. Xu-khôm-lin-xki có viết: “Niềm tin… xứng đáng”. Theo anh (chị), đối với một con người có đạo đức và tâm hồn đẹp đẽ, những điều gì là không xứng đáng