Tản mạn về Sài Gòn

ỐC XÀO LĂN…

Đọc khoảng: < 1 phút ỐC XÀO LĂN… oOo Ở nhà tập món “Ốc xào lăn” Dự trữ đôi khi có lúc cần Thời buổi thị trường đang khốn đốn Dzịt dìa chợ cấm với sông ngăn Lo xa một dĩa mồi cay nhẹ Biết trước gầy thêm món khó nhằn Nguyên liệu xềnh xoàng nhưng dễ kiếm Dùng rồi…họng ngứa bớt lăn tăn! 20/08/21

Back to top button