Ôn tập Tiếng Việt

Ôn tập Tiếng Việt

Hướng dẫn

TÓM TẮT KIẾN THỨC VỀ TIẾNG VIỆT ĐÃ HỌC TRONG HỌC KÌ I

1. Phân loại từ theo cấu tạo:

2. Nghĩa của từ

3. Phân loại từ theo nguồn gốc

4. Lỗi dùng từ:

5. Từ loại và cụm từ

Mai Thu


Có thể bạn quan tâm

  • Chỉ từ
  • Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
  • Cụm động từ
  • Tính từ và cụm tính từ
  • Nghĩa của từ
  • Sọ Dừa (truyện cổ tích)
  • Danh từ (tiếp theo)
  • Kể chuyện tưởng tượng

Xem thêm:  Soạn bài Chương trình địa phương(Phần văn và Tập làm văn) lớp 7