Tản mạn về Sài Gòn

RA NHẬN HÀNG

Đọc khoảng: < 1 phút RA…NHẬN HÀNG oOo Mới sáu giờ thôi đã tắt đèn… Lên giường “chống giặc” kiếm bằng khen Lệnh trên truy vết hang cùng bẹng Chỉ thị thu gom ngóc ngách quèn Tầm soát “ép không” (F0) vào dễ chẹn! Nhốt dùm “cái cúm” kẻo lây nghen! Thức thời, nhóm lửa tranh…mau bén Dứt dzịt ra gom… đủ trống kèn! 01/09/21

Back to top button