Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam. Bài làm sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về văn học dân gian Việt NamI. Nội dung ôn tập

Văn học dân gian Việt Nam có hai đặc trưng cơ bản:

+ Tính truyền miệng

+ Tính tập thể

Văn học dân gian Việt Nam gồm 12 thể loại như:

+ Thần thoại

+Sử thi

+ Truyền thuyết

+ Truyện cổ tích

+ Truyện ngụ ngôn

+ Truyện cười

+ Tục ngữ

+ Câu đố

+ Ca dao

+ Vè

+ Truyện thơ

+ Chèo

_ Bảng tổng hợp các thể loại theo mẫu

Truyện dân gian

Câu nói dân gian

Thơ ca dân gian

Sân khấu dân gian

Thần thoại Tục ngữ Sử thi Chèo
Truyền thuyết Truyện thơ Tuồng
Ngụ ngôn Câu đố Ca dao
Truyện cười

  1. Bảng tổng hợp so sánh các thể loại theo mẫu

Thể loại

Mục đích sáng tác

Hình thức lưu truyền

Nội dung phản ánh

Kiểu nhân vật chính

Đặc điểm nghệ thuật

Sử thi (anh hùng)

Ca ngợi các anh hùng thời tiền sử

Kể, có diễn trò

Cuộc chiến đấu để mở rộng bộ tộc, bộ lạc

Nhân vật anh hùng

_ Nhân vật anh hùng vô song

_ Có quan hệ với thần linh

Truyền thuyết

Kể lại truyện của các nhân vật lịch sử

Kể

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia, dân tộc

Các vị vua chúa hoặc danh nhân

_ các vị vua chúa có gốc hiện thực

_ Có sự giúp sức của các thần linh

Truyện cổ tích

Giáo huấn và thưởng thức nghệ thuật

Kể

Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác

Chính diện và phản diện

Kết cấu theo mô típ, nhân vật một chiều, có yếu tố kì ảo tham gia.

Truyện cười

Giải trí và phê phán

Kể

Các thói hư tật xấu trong xã hội

Những kiểu người bất thường

Khai thác những mâu thuẫn trái với tự nhiên.