Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông

Câu 1 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Cảnh đẹp non sông (trích)

a) Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

b) Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Trả lời:

a)Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

Trả lời : Trong bài chính tả có các tên riêng như : (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

b) Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Trả lời : Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.

Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li. Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

Câu 2 (trang 101 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ :

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng → chuối.

– Làm cho người ta khỏi bệnh → chữa chạy.

– Cùng nghĩa với nhìn → trông.

b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau :

– Mang vật nặng trên vai → vác.

– Có cảm giác cần uống nước → khát

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống → thác

Bài viết liên quan

  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vàm cỏ Đông
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Hội đua voi ở Tây Nguyên
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Trần Bình Trọng
  • Soạn văn bài Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
  • Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 3
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tạo Quốc ca Việt Nam
  • Thi học sinh giỏi Văn 9 trường THCS Ấm Thượng năm 2014-2015

Xem thêm:  Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 8