Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc

Câu 1 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): – Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Trả lời:

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa ?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

Câu 2 (trang 119 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống au hay âu ?

Trả lời:

– Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– Lá trầu, đàn trâu

– Sáu điểm, quả sấu

Câu 3 (trang 120 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) l hay n ?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay iê ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Có thể bạn quan tâm?

  • Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao-Mxây – Văn mẫu lớp 10
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương
  • Thuyết minh về món thịt kho tàu – Văn mẫu lớp 8
  • Giải thích và chứng minh “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” – Văn mẫu lớp 8
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt
  • Kể về một người anh hoặc người chị của em
  • Giải Lý lớp 10 Bài 22 : Ngẫu lực

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Nhớ Việt Bắc