Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vàm cỏ Đông

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vàm cỏ Đông

Câu 1 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ?

Trả lời:

Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.

Câu 2 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống it hay uyt ?

Trả lời:

Huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau

Câu 3 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau

Trả lời:

a) – rá : rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá, …

– giá : giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ …

– rụng : rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, …

– dụng : sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, …

b) – vẽ : vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,…

– vẻ : vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, …

– nghĩ : nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, …

– nghỉ : nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc …

Có thể bạn quan tâm?

  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiều trên sông Hương
  • Soạn văn bài Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vầng trăng của em
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua
  • Soạn văn bài: Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện trời

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên