Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng

Câu 1 (trang 11 sgk Tiếng Việt 4) :

Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài

Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa, tài sản

a) Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường

b) Tài có nghĩa là tiền của

Trả lời:

Em phân loại như sau :

a) Tài giỏi, tài nghệ tài ba, tài đức, tài năng, tài hoa.

b) Tài nguyên, tài trợ, tài sản.

Câu 2 (trang 11 sgk Tiếng Việt 4) : Đặt câu với một trong các từ nói trên

Trả lời:

a) Trường em rất coi trọng chủ trương phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

b) Ông ngoại em đang công tác ở Sở Tài Nguyên Môi Trường.

Câu 3 (trang 11 sgk Tiếng Việt 4) :

Tìm trong các tục ngữ dưới đây những câu ca ngợi tài trí của người

a) Người ta là hoa đất

b) Chuông có đánh mới kêu

Đèn có khêu mới tỏ

c) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Trả lời:

Trong ba câu đã cho có hai câu a và c là những tục ngữ ca ngời tài trí của con người

Câu 4 (trang 11 sgk Tiếng Việt 4) : Em thích những tục ngữ nào ở bài tập (3)

Trả lời:

Mỗi câu tục ngữ đều có những giá trị riêng của nó. Cả ba câu trên rất hay, nhưng em thích nhất câu

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập đọc: Hoa học trò

Nước lã mà vã lên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Vì câu tục ngữ đã ca ngợi những con người từ tay không mà làm nên sự nghiệp lớn bằng trí tuệ và nghị lực của chính mình

Bài viết liên quan

  • Tuần 19: Luyện từ và câu (tài năng)
  • Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả
  • Soạn văn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
  • Lập dàn ý Tả cây bưởi
  • Soạn văn bài Tập đọc: Em chị tôi
  • Soạn văn bài Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
  • Soạn văn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
  • Soạn văn bài: Luyện từ và câu: Từ đồng âm