Soạn văn bài Tập đọc: Bận

Soạn văn bài Tập đọc: Bận

Câu 1 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Mọi vật, mọi người xung quanh bé bận những việc gì ?

Trả lời:

Xung quanh bé mọi vật, mọi người đều bận :

Trời bận xanh, sông bận chảy, xe bận chạy, lịch bận tính ngày, chim bận bay, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm ra lửa.

Cô bận cấy lúa, chú bận đánh giặc, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu.

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Bé bận những việc gì ?

Trả lời:

Bé bận bú, bận chơi, bận tập khóc, cười, bận nhìn ánh sáng

Câu 3 (trang 60 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao mọi người, mọi vật bận mà vui ?

Trả lời:

Mọi người, mọi vật bận mà vui vì mọi người, mọi vật đều làm những công việc có ích góp phần làm cuộc sống luôn được hoạt động, luôn được sinh sôi nảy nở và ngày thêm tươi đẹp.

Bài viết liên quan

  • Soạn văn bài Tập đọc: Người lính dũng cảm
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục
  • Soạn văn bài Tập đọc: Nhà bố ở
  • Soạn văn bài Ôn tập giữa kì I – Tiết 7
  • Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì II – Tiết 7
  • Soạn văn bài Tập đọc: Bài tập làm văn
  • Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao

Xem thêm:  Soạn văn bài Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy