Tản mạn về Sài Gòn

TÉT…MŨI

Đọc khoảng: < 1 phútTÉT…MŨI (Test) oOo Sau khi lấy mẫu dáng như vầy…! Tét* mũi hoài hoài biểu hổng ngây? *(test) Ngoáy tới ngoáy lui chừng banh xác Chọt dài chọt ngắn đếch còn thây Nhìn vô tướng dị trời sai gã! Ngó tưởng thần hung đất nứt mày! Đúng cử ba ngày đưa chúng quậy Quệt hoài quệt mãi nhiễm sang lây?! 26/07/2021

Back to top button