Tản mạn về Sài Gòn

THÈM ĂN…

Đọc khoảng: < 1 phútTHÈM… ĂN?! oOo “Thằng em” bị nhốt bỗng… “thèm ăn”?! Vượt chốt thu gom trữ lúc cần… Vỏ bọc nguyên thùng “ô má chị” (Omachi) Ruột đầy một lốc ngọc…“Ru băng” (Ruby) Chưa bo trọn khúc đành tiu nghỉu…?! Bị ngoắc dọc đường thế mới căng?! Tráo lõi không thành ôm hận đắng Nhắn dìa biểu bạn… bớt lăn tăn?! 04/08/2021

Back to top button