Tản mạn về Sài Gòn

Thiếu thứ gì thì nhặt thứ ấy!!!

Đọc khoảng: < 1 phút-Thầy giáo hỏi học sinh: Nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào? -Trò không suy nghĩ , trả lời luôn : Thưa thầy, em nhặt túi tiền -Thầy liền hắng giọng : Nếu như là thầy thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức chứ không nhặt túi tiền, mà vì sao em lai nhặt túi tiền? -Trò đáp tỉnh bơ : Thì em nghĩ ai thiếu gì thì nhặt thứ ấy! -Thầy !!!…

Back to top button