Tản mạn về Sài Gòn

TÍCH CHIM

Đọc khoảng: < 1 phútTÍCH CHIM… (TIÊM CHÍCH) oOo Công trình nghiên cứu “vác – xin”* đây Kháng thể tự nhiên mạnh nhất này! Lụi tưới vô người đâu chết vội?! Chích liều bán mạng sống là may! Khàn hơi mòn mỏi khoan dùng thuốc Nóng sốt ngặt nghèo chớ mở dây Miễn dịch vận hành theo sức khoẻ Xin đừng hoảng hốt nhiễm hay lây?! 01/08/2021 *Vaccine

Back to top button