Tản mạn về Sài Gòn

TIỄN VONG COVID

Đọc khoảng: < 1 phút TIỄN VONG COVID oOo Gửi một hồi kèn để tiễn vong Em Cô* ngoắc ngoải vẫn chưa chồng! Hình hài bẩn thỉu hay lên giống Tính khí hung hăng kiểu nạ giòng Đại nạn trăm miền theo phủ bóng Tai ương khắp nẻo dập ngăn phòng Thôi thì nhận chút khi còn sống Một nén nhang thơm… một ít đồng!!! 14/08/21

Back to top button