Tản mạn về Sài Gòn

Vì sao số 0 được ký hiệu bằng hình tròn huyền bí?

Đọc khoảng: 4 phútCách đây hàng nghìn năm, số 0 đã được con người sử dụng với các ký hiệu khác nhau. Nhưng chỉ đến sau Công Nguyên, số 0 mới có ký hiệu dạng hình tròn như ngày nay. Tại sao số 0 lại có hình tròn như vậy?

Giống như mọi chữ số khác, số 0 là một sự vật, hiện tượng của tự nhiên và xã hội loài người. Trong quá trình phát triển của thế giới tự nhiên và xã hội, mọi sự vật, hiện tượng đều có các mặt đối lập như các nhà khoa học đã nêu ra. Bản thân số 0 là có các mặt đối lập, biểu hiện như số vòng quay của sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển của thế giới tự nhiên và xã hội, được đo theo vòng quay của Trái đất.

Nếu nhìn nhận từ góc độ lịch Công Nguyên của xã hội loài người, thì các số nguyên “âm” (-) là thuộc những năm Trước Công Nguyên, các số nguyên “dương” (+) là thuộc những năm sau Công Nguyên; còn số 0 là độc lập, đồng thời có liên quan chặt chẽ với cả số âm và số dương. Số 0 không chỉ được coi là điểm “giao thời” giữa các số âm và số dương, là ký hiệu chỉ chỗ “trống” của các số, mà còn được coi là cái “ngăn cách” (gạch ngăn) giữa số âm và dương, khi nhìn nhận mỗi chữ số đều bao gồm các con số đối lập dạng phân số (+/-).

Số 0. (Ảnh minh họa: Internet).

Do vậy, nhìn từ góc độ thời gian quay vòng của các chữ số cũng như mọi sự vật, hiện tượng khác, số 0 vừa được coi là cái ngăn cách, đồng thời, vừa là biểu tượng của thời gian Trái đất quay tròn được một vòng xung quanh nó ở thời điểm giao thời (hiện tại) trong quá trình Trái đất quay xung quanh Mặt trời; số âm được coi là biểu tượng của thời gian Trái đất quay tròn được một vòng xung quanh nó ở thời điểm trước đó (quá khứ); còn số dương được coi là biểu tượng của thời gian Trái đất quay tròn được một vòng xung quanh nó ở thời điểm sau đó (tương lai).

Nói cách khác, hình tròn số 0 chính là biểu tượng của Trái đất tròn, đồng thời biểu tượng một vòng tròn của Trái đất quay xung quanh nó, giống như mọi con số khác. Chẳng hạn, số 1 là biểu tượng của 1 con số 0 (1 vòng quay); số 2 là biểu tượng của 2 con số 0 (2 vòng quay); số 10 là biểu tượng của 1 con số 0 (1 vòng quay), vì số 0 chỉ là số lặp lại sau một chu kỳ; số 101 là biểu tượng của 2 con số 0 (2 vòng quay); số 110 cũng là biểu tượng của 2 con số 0 (2 vòng quay); ..v..v…

Nhìn từ góc độ lịch sử con người, nói đến số 0 là nói đến lịch sử hiện tại của con người, hay phần “cổ” của thể trạng con người; số dương được coi là lịch sử tương lai, hay phần “đầu” của thể trạng con người; còn số âm được coi là lịch sử quá khứ, hay phần “thân” của thể trạng con người. Điều đó có nghĩa, số 0 là có vị trí cực kỳ quan trọng. Nói về các số nguyên, thì không thể thiếu số 0, số âm và số dương, cũng như con người sống thì không thể thiếu phần cổ, phần thân và phần đầu. Điều đó cũng có nghĩa là, khi một số người trong xã hội loài người mất đi, thì đã có những người đang sống ở hiện tại lưu giữ những tư liệu lịch sử của quá khứ; còn những tư liệu lịch sử của tương lai dù chưa xuất hiện, nhưng sẽ có những người đang sống ở hiện tại sáng tạo ra. Nói cách khác, lịch sử quá khứ, hiện tại và tương lai là cùng tồn tại trong vũ trụ bởi những người đang sống, đúng như nhà khoa học Albert Einstein đã từng nêu ra.

Số 0 là có vị trí cực kỳ quan trọng.

Nhìn từ góc độ khoa học chính trị, pháp luật, nói đến số 0 là nói đến thể chế của quốc gia, tức sự thi hành pháp luật của quốc gia. Theo đó, số dương được coi là nhà nước (phần đầu của thể trạng con người); số âm được coi là xã hội (phần thân của thể trạng con người); còn số 0 được coi là pháp luật (phần cổ của thể trạng con người). Điều đó cho thấy rằng, sự thi hành pháp luật trong quốc gia có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Con người sống không thể thiếu cái cổ, cũng như quốc gia tồn tại không thể không có sự thi hành pháp luật.

Nói cách khác, mỗi quốc gia trong xã hội loài người đều phải có nhà nước, pháp luật và cộng đồng xã hội. Nhà nước (cá nhân) – nhóm, và xã hội (cộng đồng) – nhiều nhóm, là các mặt đối lập trong quốc gia; còn pháp luật tồn tại độc lập một cách khách quan, có vai trò điều hòa các mâu thuẫn giữa nhà nước và xã hội. Pháp luật đúng đắn, hoàn thiện và sự thi hành pháp luật nghiêm minh là cơ sở quan trọng để quốc gia tồn tại ổn định, phát triển bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Back to top button