Viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Đề bài: Để đưa đất nước ta nhanh chóng hội nhập với thế giới, Đảng và Nhà Nước chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Anh (chị) hiểu vấn đề này như thế nào? Mỗi thanh niên, học sinh ngày nay phải làm những gì để thực hiện những chủ trương nói trên của Đảng và Nhà Nước?

Hướng dẫn

Mở bài: Giới thiệu về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Các nước trên thế giới hiện nay đều đang cố gắng hết đưa ra những chủ trương phù hợp cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội đưa đất nước ngày càng tiến lên nền văn minh nhân loại. Và xu thế toàn cầu hóa hiện nay đã và đang tác động nhiều đến nền kinh tế văn hóa của các nước, dễ hòa nhập và dễ hòa tan, dễ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy để đưa đất đất nước vừa hội nhập với các nước trên thế giới và không đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc cần đưa ra những chủ trương thích hợp. Có ý kiến cho rằng: “ Để đưa đất nước ta nhanh chóng hội nhập với thế giới, Đảng và Nhà Nước chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.Và mỗi thanh niên, học sinh ngày nay phải làm những gì để thực hiện những chủ trương nói trên của Đảng và Nhà Nước?

Thân bài: Viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Hiện nay, hội nhập như là một xu thế lớn của thế giới. Vậy “hội nhập” là gì? Hội nhập là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời của nền kinh tế thị trường là một trong những động lực thúc đẩy quá trình hội nhập. Hội nhập diễn ra dưới nhiều, hình thức, lĩnh vực, cấp độ khác nhau từ thấp đến cao. Hội nhập là xu thế lớn hiện nay, tất cả các nước đều phải hội nhập với các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Còn “ chủ trương xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” là gì? Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, đổi mới kinh tế, hiện đại hóa đất nước thì Đảng và Nhà nước ta còn chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Xem thêm:  Trình bày hoàn cảnh ra đời và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ Việt Bắc

Vậy nên chủ trương xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là ý định, quyết định về đường lối, phương hướng hành động xây dựng nền văn hoá tiên tiến- nền văn hóa yêu nước và tiến bộ xã hội mà nội dung tư tưởng cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là nền văn hóa mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên. Và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc – những đặc trưng về văn hóa, về đời sống tinh thần dân tộc ấy, là những nét đặc biệt đặc sắc, độc đáo để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bản sắc văn hóa dân tộc Việt là hạt nhân của tinh thần sáng tạo dân tộc đã được truyền từ đời này sang đời khác, được bổ sung và hoàn thiện ở các thế hệ kế tiếp sau. Đất nước Việt Nam có bề dày lịch sử các truyền thống mà hiện nay vẫn còn được bảo tồn và lưu giữ.

Nhưng hiện nay do tác động của xu thế toàn cầu hóa, các nước hội nhập giao lưu hợp tác với nhau. Tích cực dễ hòa nhập nhưng hạn chế là dễ hòa tan dễ đánh mất các bản sắc văn hóa dân tộc. Trong thời buổi hiện nay vừa phải đưa được đất nước nhanh chóng hội nhập với thế giới nhưng đồng thời đó ta cần đưa ra những chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. những chủ trương và các chính sách đưa ra cần phải có những người thực hiện và không ai khác đó là công dân của đất nước Việt Nam, cần thực hiện tốt các trách nhiệm của mình.

Xem thêm:  Em hãy giới thiệu về một trong những di tích đặc sắc ở quê hương em

Không chỉ là trách nhiệm của riêng học sinh, thanh niên nhưng trong đó thế hệ trẻ học sinh thanh niên là nòng cốt để thực hiện. Vậy thế hệ trẻ như chúng ta là măng non thì cần làm gì để đất nước vừa hội nhập nhanh với thế giới và thực thi các chủ trương xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc? Trước hết, chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức thật tốt, phải biết cách ứng xử giữa con người với con người, kính trên nhường dưới, học tập tốt, phải hiểu được văn hóa của nước ta cần được phát huy và gìn giữ lưu truyền một cách tốt nhất. Vừa học vừa hành áp dụng thật tốt các kiến thức đã học vào thực tế, tìm hiểu về văn hóa của các nước trên thế giới, tiếp thu chọn lọc các nền văn hóa tích cực của các nước tiên tiến trên thế giới. Liên tục cập nhật các tin tức về thị trường trong nước và thế giới, để nắm bắt những hiểu biết của mình về thế giới, giới thiệu cho bạn bè thế giới biết về nền văn hóa nước mình. Cần tiếp thu những tri thức có lợi, hạn chế tiếp xúc với những cái không lành mạnh và hạn chế các vấn đề tiêu cực du nhập vào văn hóa Việt Nam. Quan trọng hơn cả là có trách nhiệm đối với đất nước, phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Với vấn đề hiện nay nước ta đang là một nước đang phát triển nên cần hơn cả chính là cần có những thế hệ trẻ như chúng ta hiện nay năng động và sáng tạo hết sức có thể. Cần phát huy các thế mạnh của mình góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp vươn tới nền kinh tế tri thức. Đất nước chỉ thực sự phát triển khi thế hệ trẻ là chúng ta biết cách học tập tiếp thu tri thức thật tốt ứng dụng thực tế các kiến thức đã học được vào thực tiễn và nâng cao vốn hiểu biết của mình ngày càng sâu rộng. Tiếp tục cống hiến các hiểu biết của mình để tuyên truyền cho mọi người trên đất nước Việt Nam biết rằng cần phải bảo tồn các giá trị vốn có từ xưa và có thể tiếp thu các hiện tượng văn hóa có lợi khác trên thế giới. Đồng thời với việc bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc thì chúng ta tiếp tục nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Vậy ý kiến: “ Để đưa nước ta nhanh chóng hội nhập với thế giới, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” là đúng đắn.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ: Đàn ghi ta của Lorca

Kết bài: Bài văn nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Qua ý kiến ta thấy được rằng cần phải có một nền kinh tế vững mạnh để hội nhập hợp tác cạnh tranh với các nước trên thế giới thì còn cần có chủ trương đúng đắn xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hiện đang là sinh viên ( thế hệ trẻ) là măng non của đất nước em đã và đang học tập thật tốt qua việc học tập em cũng đã có những hoạt động tập thể để tuyên truyền những nét đặc sắc trong văn hóa Việt Nam cho các bạn trên thế giới cùng biết, và luôn cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Anh chị hãy viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Em hay viết bài nghị luận về trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Viet bai nghi luan ve trach nhiem cua thanh nien, hoc sinh trong viec xay dung nen van hoa tien tien dam da ban sac van hoa dan toc

Theo Sinhviengioi.com