Tản mạn về Sài Gòn

VÙNG XANH

Đọc khoảng: < 1 phút VÙNG XANH oOo Vùng này đích thực gọi “vùng xanh” Chả có ma nào… lộ vắng tanh! Cô lập từng nhà thôn ảm đạm! Cách ly nguyên hẻm phố banh chành! Trước thềm rêu bám đo năm tháng Cuối ngõ rong bùng phủ điếm canh Sắc lệnh bịt đường truy vết dzịt Lạnh lùng khủng hoảng đạt “vùng xanh”?! 02/09/21

Back to top button