Tản mạn về Sài Gòn

VÙNG…KÍN???

Đọc khoảng: < 1 phút VÙNG…KÍN??? oOo Vùng này chả biết nó nằm đâu? Chắc chắn là không ở tuyến…”đầu”?! Mắc dzịt bao giờ sao lại dí? Lây truyền khúc chiết hỏi cho mau? “Băng…bông”, tã bỉm vừa phong toả! Đếch phải nhu cầu thiết yếu giao! Đảm bảo hiện thời đang gặp… khó??? Thôi thì chia sẻ bớt cơn đau! 02/08/2021

Back to top button