Tản mạn về Sài Gòn

XEM NÈ…?!

Đọc khoảng: < 1 phút XEM NÈ…! oOo Sáng kiến từ trong cảnh ngặt nghèo! Coi thường trí tuệ đúng là heo Khi nguy vặt vãnh suy mà có Lúc khó ma lanh nghĩ cái vèo Tiến sĩ binh thiên đòi thách thức Cử nhân trăm vạn muốn so kèo Cứ nhìn thực tế rồi suy ngẫm Tự ái mần gì ấm ức đeo?! 24/07/2021

Back to top button