Tản mạn về Sài Gòn

XỚI THỬ

Đọc khoảng: < 1 phútXỚI THỬ…?! oOo Ba tháng mầm râu, tóc đã dài Ngồi nhà tự nhấp cũng quen tay Thời may sắm đúng hàng seo* lại (sale) Vận tốt thu gom được máy cày Xới thử một vòng cho thoải mái Đua chừng nửa khắc đủ lai rai Nửa trên ủi trống nhìn hoang dại Nửa dưới xen canh có để xài…! 21/08/21

Back to top button